Wiadomość # 1 | 11:26
Jak stworzyć Szkielet?


Kiedy otworzysz narzędzie "Budowniczy Szablonów" możesz zauważyć następujące opcje:
1. Pomoc
2. Przykłady szkieletu
3. Szkielety standardowych opraw graficznych
4. Używasz arkusz stylów z oprawy graficznej #


Są to linki służące do definiowania stron w Panelu Zarządzania. #1 i #2 to okna pop-up, # 3 otwiera listę z linkami do standartowych szkieletów (jeśli klikniesz na jeden z nich - załaduje się automatycznie do okna edycji). I ostatni, #4 otwiera okno pop-up z odnośnikiem do pliku CSS.


Wróćmy do punktu #2 (przykładowego szkieletu). Na szczycie otwartego okna umieszczone sa trzy przyciski. Kod, Widok, Edycja. Aktywny przycisk jest w kolorze szarym, domyślnie ustawiony jest na Kodzie szkieletu. Po wybraniu przycisku Widok pojawi się podgląd strony i tego jak będzie wyglądała. Można podejrzeć wygląd strony główne (i głównego modułu strony),forum i wyskakujących okien pop-up. Okna pop-up to profile użytkownika, wyniki ankiet, lista wiadomości prywatnych itp. Po wybraniu przycisku Edycji kod szkieletu zostanie skopiowany do obszaru edycji Budowniczego szablonów. Poniżej pojawiają się checkboxy dzięki którym można zmienić wygląd całej strony lub poszczególnych modułów: wystarczy odznaczyć moduły które nie mają być zmieniane. Pod checkbox'ami możesz zauważyć poniższe przyciski:

1. Menadżer plików
2. Widok
3. Kreator szablonów (po wybraniu tego przycisku szablony wybranych modułów zostaną zmienione)
4. Dodatkowe opcje
a) Dodaj do zestawu opraw graficznych (Dodawanie stworzonej oprawy graficznej do zestawu standardowych wyglądów. Ten wygląd będzie używany podczas przywracania szablonów.)
b) Archiwizuj szkielet (Utworzenie archiwum, które będzie zawierać plik z kodem szkieletu, plik arkuszy stylów, pliki obrazów używanych w ramie, plik ręcznej konfiguracji dla instalacji karkasu w innych witrynach uCoz.)
c) Zapisz szkielet (Zapisywanie kodu w pliku w celu kontynuowania jej konfiguracji w przyszłości (kopia zapasowa)).

Czasami twój kod może zawierać błędy - wtedy system ostrzeże cię przed stworzeniem archiwum. Archiwum będzie zapisane razem ze specjalnym plikiem błędów gdzie wszystkie niespójne elementy kodu zostaną wypunktowane.

Jeśli edytowałeś już szablony uCoz jesteś zapoznany z zasadą ich struktur oraz specjalnymi kodami uCoz. Możesz użyć w szkieletach tylko tych kodów które działają w całych szablonach. Musisz przekleić całe kody, odpowiadające danemu modułowi, ręcznie. Poza standardowymi kodami, specjalne kody szkieletu są wykorzystywane.


Lista specjalnych kodów Budowniczego Szablonów:

1. [TITLE] – nazwa strony (dla tag'u )
2. [CSS_URL] – adres pliku CSS
3. [RSS_URL] – adres kanału RSS (dla modułu który go posiada)
4. [MODULE_PAGE_URL] – adres głównego modułu/sekcji (dla modułu który go posiada)
5. [MODULE_NAME] – nazwa modułu
6. [CATS_TITLE] – nazwa bloku z modułem listy kategorii
7. [CATEGORIES] – lista kategorii modułu (dla modułu który go posiada)
8. [CALENDAR_TITLE] – nazwa bloku z kalendarzem dodatków
9. [CALENDAR] – kalendarz dodatków (dla modułu który go posiada)
10. [SEARCH_TITLE] – nazwa bloku wyszukiwarki
11. [SEARCH_FORM] – blok wyszukiwarki dla modułu wyszukiwarki (dla modułu który go posiada)
12. [BODY] – główny element strony (lista wejść itp.)

Przed zadaniem pytania skorzystaj z funkcji "Szukaj". Poprawny tytuł oraz dział ułatwi odpowiedź na pytanie.