Wiadomość # 1 | 14:49
Polecenie Ping służy do odpytania danej strony (bądź adresu IP) i sprawdzenia czy jest ona połączona z siecią.

Aby wykonać polecenie Ping na komputerze z systemem Windows należy:
-wcisnąć jednocześnie przycisk "Win" oraz "R". Pojawi się nowe okno w lewym dolnym rogu. Wpisz polecenie cmd i wciśnij OK (lub naciśnij "Enter").Pojawi się ekran konsoli. Należy wpisać w niej polecenie "ping adres_sprawdzanej_strony". Na przykład jeśli chcemy sprawdzić stronę ucoz.pl należy wpisać ping ucoz.pl a następnie wcisnąć "Enter".Komenda "ping adres_strony -t" wykonuje polecenie przez dłuższy czas.W tym wypadku pingowanie będzie trwało dopóki nie zostanie przerwane przez kombinację klawiszy CTRL+C.
Otrzymane dane możesz wysłać do naszej Pomocy Technicznej. Nie jest koniecznie wykonanie zrzutu ekranu, wystarczy skopiowanie danych i wysłanie ich jako tekst.Aby to zrobić wciśnij prawy przycisk myszy a następnie polecenie Wybierz wszystko. Potem wciśnij "Enter". Teraz tekst znajduje się w schowku. Wklej go do wiadomości mail prawym przyciskiem myszy albo kombinacją klawiszy CTRL+V.

Przed zadaniem pytania skorzystaj z funkcji "Szukaj". Poprawny tytuł oraz dział ułatwi odpowiedź na pytanie.