Wiadomość # 1 | 10:03
Globalne bloki to bloki dostępne w każdym motywie twojej strony. Poprzez wykorzystanie bloków możesz zoptymalizować design swojej strony, dzieląc ją na wspólne części. Z pomocą globalnych bloków możesz uaktualnić wygląd na całej stronie poprzez edycję tylko jednego szablonu bloku.


Gdzie stworzyć globany blok w Panelu Zarządzania:


Przejdź doZarządzanie wyglądem -> Globalne bloki.Wybierz Dodaj blok.Wprowadź nazwę bloku (w naszym przypadku niech to będzie LINK) i wybierz Dodaj.Blok musi zawierać tylko duże litery łacińskie, maksymalna długość nazwy to 10 znaków. Nazwa ta będzie występować jako $code$ nadanego bloku w szablonie globalnym.


Nowy blok zostanie dodany do listy. W naszym wypadku będzie to $GLOBAL_LINKI$.Przejdź do Panelu zarządzania -> Zarządzanie wyglądem i odszukaj stworzony blok na liście szablonów pod Globalnymi blokami.Dodaj dowolny kod do szablonu, zapisz go i wklej jego $code$ (e.g. $GLOBAL_LINKI$) do motywu graficznego w którym chcesz żeby się wyświetlał.

Maksymalna liczba globalnych bloków wynosi 10, z uwzględnieniem 4 bloków domyślnych: ($GLOBAL_AHEADER$, $GLOBAL_BFOOTER$, $GLOBAL_CLEFTER$, $GLOBAL_DRIGHTER$). Liczba domyślnych bloków różni się w wyglądach, niektóre szablony posiadają tylko 3 bloki.

Uwaga: Jeśli edytujesz szablony musisz posiadać podstawową więdzę dotyczącą HTML i CSS.


Pytania-Odpowiedzi


Jak dodać globalny blok w globalnym bloku?

Nie ma takiej możliwości. Nie wspieramy zagnieżdżania bloków.

Zauważyłem że blok globalny $GLOBAL_SOANDSO$ nie będzie działał wewnątrz obszaru $CONTENT$. Poprawcie mnie jeśli się mylę!

Masz rację. Globalne bloki działają tylko w szablonach.

Tylko 10 globalnych bloków?

10 jest limitem, nie możesz stworzyć większej ilości bloków.

Przed zadaniem pytania skorzystaj z funkcji "Szukaj". Poprawny tytuł oraz dział ułatwi odpowiedź na pytanie.