Wiadomość # 1 | 11:03
Hejka ^^ Na stronie https://uid.me/ jest wiele języków do wyboru, ale języka polskiego niestety brak :<

Czemu by nie dodać polskiej wersji językowej? happy Poniżej postaram się zamieścić listę chyba wszystkich tekstów znajdujących się na stronie uID. Jeśli chcecie - możecie ją wykorzystać ^_^http://wrzuc.se/i/56619d44b7ee1

Tekst 1
uID authorization for uCoz users

Autoryzacja uID dla użytkowników uCoz

Tekst 2
A great way to tell about yourself
Sign up and create a unique layout for your profile page, supplement it with the information about yourself from all social networks where you are registered.

Świetny sposób, aby opowiedzieć o sobie
Zarejestruj się i stwórz stronę profilową o unikalnym wyglądzie, wzbogać ją informacjami o sobie i połącz ze wszystkimi sieciami społecznościowymi, do których należysz.

Tekst 3
Sign up

Rejestracja

/* */

Log in

Zaloguj sięhttp://wrzuc.se/i/5661ab366d857
Registration

Zarejestruj się

/* */

Or create a profile in one click:

Lub stwórz profil za pomocą jednego kliknięcia:

/* */

First name

Imię

/* */

Last name

Nazwisko

/* */

Email

E-mail

/* */

Password

Hasło

/* */

I'm male

Jestem mężczyzną

/* */

I'm female

Jestem kobietą

/* */

Date of birth

Data urodzin

/* */

URL ID

ID URL

/* */

Country

Kraj

/* */

City

Miasto

/* */

Security code

Kod bezpieczeństwa

/* */

Sign up

Rejestrujhttp://wrzuc.se/i/5661ba4d7e8f3
Log in

Zaloguj się

/* */

Log in with:

Zaloguj się z:

/* */

Email

E-mail

/* */

Password

Hasło

/* */

Shared computer

Wspólny komputer

/* */

Log in

Zaloguj się

/* */

Forgot password?

Przypomnij hasłohttp://wrzuc.se/i/5661bc6d40949

Tekst 1
Create your own profile!

Stwórz swój własny profil!

/* */

Log in

Zaloguj się

Tekst 2
Password recovery

Odzyskiwanie hasła

/* */

Email:

E-mail:

/* */

Send

Wyślij

Więcej wkrótce ^_^

Dodane (05-12-2015, 02:18)
---------------------------------------------
http://wrzuc.se/i/56622bbb2a0ec
Tekst 1
Contact Us

Skontaktuj się z nami

/* */

Privacy Policy

Polityka prywatnościhttp://wrzuc.se/i/56622d0d27098

Tekst 1
News

Aktualności

/* */

Messages

Wiadomości

Tekst 2
Search

Szukaj

Tekst 3
My page

Moja strona

/* */

Friends

Przyjaciele

/* */

Promote profile

Promuj profil

/* */

Statistics

Statystyki

/* */

Settings

Ustawienia

/* */

Polish

Polski

/* */

Contact Us

Kontakt

/* */

Log out

Wyloguj się

Tekst 4
You can edit this field

Edytuj to pole

Tekst 5
Connect social accounts

Połącz z sieciami społecznościowymihttp://wrzuc.se/i/56623046eb8da

Tekst 1
My events

Dziennik aktywności

/* */

All events

Cała aktywność

/* */

My guests

Goście

/* */

Liked my page

Polubienia mojej strony

/* */

Popular pages

Popularne strony

/* */

Featured

Polecane

Tekst 2
[x] [month] your profile page was viewed by:

[x] [miesiąc] twoja strona profilowa była odwiedzana przez:

x= 1,2...31

month = January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

miesiąc = stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia

Tekst 3
Send a message

Wyślij wiadomość

Tekst 4
Friends

Znajomi

/* */

Like

Lubię to

Tekst 5
Popular pages

Popularne strony

Tekst 6
Promote your profile!
It's really easy to invite a friend: send an invitation by email or on a social networking site.

Wypromuj swój profil!
Dodawanie znajomych jest naprawdę proste: wyślij zaproszenie e-mailem lub przez konto społecznościowe.

/* */

Invite a friend

Zaproś znajomychhttp://wrzuc.se/i/566238abc7971

Tekst 1
No news yet. Try to promote your profile.

Brak aktualności. Spróbuj wypromować swój profil.http://wrzuc.se/i/566239feb1469

Tekst 1
My friends

Moi znajomi

/* */

All Friends

Wszyscy znajomi

Tekst 2
[x] [month] your friend joined the site.

[x] [miesiąc] twój znajomy dołączył do strony.http://wrzuc.se/i/56623acb17404

Tekst 1
Contact info:

Informacje kontaktowe:

Dodane (22-12-2015, 13:55)
---------------------------------------------Lecimy dalej z tłumaczeniem uID ^_^http://wrzuc.se/i/56793fff7f62f

Tekst 1
It's time to tell the world about yourself!
You've created your own profile page — it's time to share it with your friends, partners and all your contacts — after all, it's your online business card! All beautiful pages should get their well-deserved number of visitors!
We will help you send invitations to your uID page and count how many of them have been invited. The most active users will get listed on our Featured Profiles page and awarded with other bonuses.

Już czas, by świat usłyszał o Tobie!
Po stworzeniu własnej strony profilowej - nadszedł czas na podzielenie się nią z przyjaciółmi, partnerami i wszystkimi Twoimi kontaktami - w końcu to Twoja wizytówka w Internecie! Każda strona, w której stworzenie włożono serce, powinna mieć zasłużoną liczbę odwiedzających!
Pomożemy Ci wysłać zaproszenie do Twojej strony uID i policzymy ile osób zostało zaproszonych. Najbardziej aktywni użytkownicy zostaną podani na naszej stronie Polecanych Profili i zostaną nagrodzeni innymi bonusami.

Tekst 2
Send invitations by email
Would you like to make the invitation more formal? Send it by email to those who might be interested: your friends, partners, etc.

Enter an email
Send an invitation

Wyślij zaproszenie przez e-mail
Chcesz by zaproszenie było bardziej formalne? Wyślij go mailem do osób, które mogą być nim zainteresowane: Twoich przyjaciół, partnerów, itp.

Wprowadź adres e-mail
Wyślij zaproszenie

Tekst 3
Share the link
Copy the link and send it to your friends in any convenient way. This specific link will help us count the friends who have created their profile pages with your invitations.

Copy
Share the link

Udostępnij link
Skopiuj poniższy link i wyślij go swoim znajomym w dowolny sposób. Ten link pomoże nam policzyć osoby, które stworzyły swoje strony profilowe dzięki Twojemu zaproszeniu.

Kopiuj
Udostępnij link
http://wrzuc.se/i/5679460e6ba73
Tekst 1
Page statistics

Statystyki strony

Tekst 2
Year Month Week

Rok Miesiąc Tydzień

Tekst 3
views

wyświetlenia

Tekst 4
Social accounts views

Wyświetlenia kont społecznościowych

Tekst 5
(Traffic sources)

(Przejścia z witryn)

Tekst 6
Links

Linki

Tekst 7
Number

Ilość

Tekst 8
Promote profile

Wypromuj profil

Post edytowany przez rineakathe - Niedziela, 10-01-2016, 11:04