• Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • »
Forum uCoz » Pozostałe » Sugestie dot. udoskonalania uCoz » Błędy w tlumaczeniu
Błędy w tlumaczeniu
Lukasz303
Postów: 6
Reputacja: 0
Wiadomość # 1 | 15:46
Oto lista błędów w tłumaczeniu:


1. Lista zbanowanych użytkowników
http://wrzuc.se/i/55c75d21bfc36

1.1 Lista zbanowanych użytkowników - spis
http://wrzuc.se/i/55c75dcc7324e

2. Zarządzanie wyglądem
http://wrzuc.se/i/55c75f3e98b2e

2.1 Zarządzanie wyglądem - Forum
Są te 2 nieprzetłumaczone teksty + kody

3. Konstruktor menu
http://wrzuc.se/i/55c7607354729

4.Dopasowanie banera i informacji o prawach autorskich uCoz - nie pokazuj ogłoszeń wideo
http://wrzuc.se/i/55c761ab90888

5. Interfejs
http://wrzuc.se/i/55c7627dca355

6. Ogólne ustawienia
http://wrzuc.se/i/55c762fc803c3

7. Zmiana właściciela witryny
http://wrzuc.se/i/55c7640d2e608

Spis będzie aktualizowany wraz z dostrzeżeniem nowych błędów.
bigblog
Postów: 58
Reputacja: 4
Wiadomość # 2 | 21:08
Lukasz303, please, send me the correct translations via private message. I'll update them.
Manager of the International Development
(Oct 2013 - Sept 2017) I no longer work for the company
Lukasz303
Postów: 6
Reputacja: 0
Wiadomość # 3 | 11:11
bigblog, tłumaczenia wysłałem. Gdy poprawisz opublikuję nową listę.

PS: W razie jakbyś nie wiedział jak odczytać to skontaktuj się ze mną.
rineakathe
Postów: 34
Reputacja: 3
Wiadomość # 4 | 12:03
To ja się dorzucę do tłumaczenia :)

http://wrzuc.se/i/55f4005bcef9f

bytes
bajtów

Providing support...
Zapewnienie wsparcia technicznego oraz odpowiedzi na pytania związane z uCoz. Pomoc w tworzeniu i konfiguracji strony internetowej.

bigblog
Postów: 58
Reputacja: 4
Wiadomość # 5 | 16:09
Cytat rineakathe ()
bytes
bajtów

To nie muszą być tłumaczone.

Cytat rineakathe ()
Providing support...
Zapewnienie wsparcia technicznego oraz odpowiedzi na pytania związane z uCoz. Pomoc w tworzeniu i konfiguracji strony internetowej

Dodałem tłumaczenie. Będzie się je stosować w ciągu kilku dni.

Manager of the International Development
(Oct 2013 - Sept 2017) I no longer work for the company
Lukasz303
Postów: 6
Reputacja: 0
Wiadomość # 6 | 19:03
Nowe tłumaczenia:
http://wrzuc.se/i/56058667e2c22

Indexing status: indexing is allowed (quarantine is removed).

Tłumaczenie:
Stan indeksowania: indeksowanie jest dozwolone (kwarantanna jest usunięta).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
http://wrzuc.se/i/560587f530344

Indexing status: indexing is prohibited (the website is in quarantine). Remove quarantine

Tłumaczenie:
Stan indeksowania: indeksowanie jest zabronione (strona jest w kwarantannie). Usuń kwarantanne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wrzuc.se/i/560588e5cc638

All newly created websites in uCoz are put in temporary quarantine during which they cannot be indexed by search engines. The main goal of the quarantine is to prevent indexing of empty and uncompleted websites. If you think that your website is ready to be indexed by search engines, please send a request for the quarantine removal.

Note: when processing your request, your website will be analyzed additionally for the amount of content, a custom domain name and a verified phone number. Based on the results of the analysis it will be decided whether the quarantine can already be removed for your website.

Tłumaczenie:
Wszystkie nowo tworzone strony internetowe w uCoz są umieszczane w tymczasowej kwarantanny, w którym nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Głównym zadaniem kwarantanny jest zapobieganie indeksowanie pustych i niezakończonych witryn. Jeśli uważasz, że Twoja strona jest gotowa do indeksowane przez wyszukiwarki, należy wysłać prośbę o usunięcie kwarantanny.

Uwaga: podczas przetwarzania żądania, Twoja strona będzie analizowany dodatkowo na ilość treści, niestandardowej nazwy domeny i zweryfikowanego numeru telefonu. Na podstawie wyników analizy zostanie podjęta decyzja, czy kwarantanny można już usunąć na swojej stronie internetowej.

-----------------------------------------------------------------------------
http://wrzuc.se/i/5605892555e24

Unfortunately, based on the results of the last checkup, the quarantine couldn't be removed for your website yet. Please work on your website some more and try to send a new request next week.

Tłumaczenie:
Niestety, w oparciu o wyniki ostatniego sprawdzanie, kwarantanna nie może być jeszcze usunięta na Twojej stronie internetowej. Proszę włóż więcej pracy na swojej stronie internetowej i spróbuj wysłać nowy wniosek w przyszłym tygodniu.
bigblog
Postów: 58
Reputacja: 4
Wiadomość # 7 | 20:38
Lukasz303, thank you for your support in the Polish localization. Your suggestions were added and they will be applied soon. There are three more phrases which need to be translated, as they follow:

Kod
Unfortunately we cannot remove the quarantine for your website yet because the website lacks content.

Kod
Unfortunately your website is still very young and we are not ready to remove the quarantine yet.

Kod
Unfortunately we cannot remove the quarantine for your website yet because you don't have a verified phone number connected to the website.


Please, translate them too. We are joyful to have your support!

Manager of the International Development
(Oct 2013 - Sept 2017) I no longer work for the company
Lukasz303
Postów: 6
Reputacja: 0
Wiadomość # 8 | 16:22
Oto tłumaczenia (w kolejności):
Kod
Niestety nie możemy usunąć kwarantanny na Twojej stronie internetowej, ponieważ na stronie brakuje treści.


Kod
Niestety strona jest jeszcze nowa i nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby usunąć z kwarantannę.


Kod
Niestety nie możemy jeszcze usunąć kwarantanny dla Twojej strony, bo nie masz zweryfikowanego numeru telefonu podłączonego do tej strony internetowej.
bigblog
Postów: 58
Reputacja: 4
Wiadomość # 9 | 18:33
Lukasz303, dziękuję!
Manager of the International Development
(Oct 2013 - Sept 2017) I no longer work for the company
D1E2Luk6Mat8PL
Postów: 16
Reputacja: 1
Wiadomość # 10 | 19:47
bigblog, ostatnie tłumaczenia (#6, #8) jeszcze nie przetłumaczone.
rineakathe
Postów: 34
Reputacja: 3
Wiadomość # 11 | 10:29
Niedawno stary pasek zarządzania zastąpiła nowa zębatka. I są tutaj małe braki w tłumaczeniu ^_^My uID.me page
Moja strona uID

Inbox
Skrzynka odbiorcza

Sent
Wysłane

Mass messaging
Seryjna wysyłka wiadomości

Website server:
Serwer strony:

Toolbar settings
Ustawienia paska

MY POSTS
MOJE WPISY

No active posts
Brak aktywnych wpisów

No inactive posts
Brak nieaktywnych wpisów

Storage:
Pojemność:

Removal of user posts
Usunięcie wpisów użytkownika

URL blocking
Blokada URL

Enable Builder
Włącz Kreator

Dodane (12-01-2016, 22:50)
---------------------------------------------


Website's toolbar
Pasek Zarządzania

Enable the old toolbar:
Stosuj stary pasek zarządzania:

Use the mini version:
Użyj wersji mini:

Use the expanded view by default:
Użyj domyślnie powiększonej wersji:

Color:
Kolor:

White
Biały

Orange
Pomarańcz

Blue
Niebieski

Pink
Różowy

Green
Zielony

Black
Czarny

Orientation:
Orientacja:

Horizontal
Pozioma

Vertical
Pionowa

Position:
Położenie:

Top
Góra

Bottom
Dół

Left
Lewo

Right
Prawo

Dodane (14-02-2016, 10:29)
---------------------------------------------
Pojawiło się więcej rzeczy na Pasku Zrządzania, więc dodaje do nich tłumaczenia ^_^

Color of pop-up windows
Kolor wyskakujących okienek

Notifications
Powiadomienia

Information
Informacje

Security
Bezpieczeństwo

Design
Projekt

blue
niebieski

green
zielony

gray
szary

pink
różowy

orange
pomarańcz

black
czarny

bwhite //black-white?
czarno-biały

======

Use the fixed toolbar:
Użyj statycznego paska:

Notify of new comments in posts:
Powiadomienia o nowych komentarzach we wpisach:

Hide toolbar items:
Ukryj na pasku:

List of posts
Lista wpisów

Post edytowany przez rineakathe - Niedziela, 14-02-2016, 10:41
Sunny
Postów: 2
Reputacja: 1
Wiadomość # 12 | 15:47
Your translation have been added. Thank you!

These cannot be translated, they are in English for all localizations:
Cytat rineakathe ()
blue
niebieski

green
zielony

gray
szary

pink
różowy

orange
pomarańcz

black
czarny

bwhite //black-white?
czarno-biały
D1E2Luk6Mat8PL
Postów: 16
Reputacja: 1
Wiadomość # 13 | 19:33
Mogli by przetłumaczyć to: http://forum.ucoz.pl/forum/30-355-1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dziś udostępniam tłumaczenia Modułu SEO:


Redirects
Przekierowania

Configure server-side redirects between the pages of the website.
Konfigurowanie przekierowania po stronie serwera pomiędzy stronami serwisu.

Yandex Services
Yandex Usługi

Integrate Yandex. Webmaster and Yandex. Metrica
Integracja Yandex. Webmaster i Yandex. Metrika

Module version: Free [Become a Premium user]
Wersja modułu: Darmowy [Zostań użytkownikiem Premium]

Access error
This functionality is only available as a part of the following paid plans: Optimal, Maximal, Shop.
Błąd dostępu
Ta funkcja jest dostępna tylko w ramach następujących płatnych usługach: Optymalnie, Maksymalnie, Sklep.

TITLE, DESCRIPTION, KEYWORDS
Tytuł, opis, słowa kluczowe

Unique Title, Description, Keywords
Unikalny tytuł, opis, słowa kluczowe

Use this setting to specify unique titles, descriptions, keywords for modules, categories, posts. It works in the following modules: Page Editor (index), Site News (news), Publisher (publ), File Catalog (load), Site Catalog (dir), Blog (blog), Online Games (stuff), Ad Board (board).
Użyj tego ustawienia, aby określić unikalne tytuły, opisy, słowa kluczowe dla modułów, kategorii, stanowisk. To działa w następujących modułów: edytor stron (index), Wiadomości (news), Publisher (publ), Katalog plików (load), Katalog Site (dir), Blog (blog), gry online (stuff), Ogłoszenie Board (board).

Note: in the Photo Albums module (photo) this option is available only when editing a photo.
Uwaga: w module Albumy zdjęć (photo) ta opcja jest dostępna tylko podczas edycji zdjęć.

Za niedługo nowe tłumaczenia smile .
bigblog
Postów: 58
Reputacja: 4
Wiadomość # 14 | 13:49
D1E2Luk6Mat8PL, your translations have been added. Thank you so much for your contribution; we highly appreciate it!
Manager of the International Development
(Oct 2013 - Sept 2017) I no longer work for the company
D1E2Luk6Mat8PL
Postów: 16
Reputacja: 1
Wiadomość # 15 | 19:32
Home
Główna

CUSTOM URLS
Niestandardowe adresy URL

Use this feature to specify custom URLs for your posts, categories, modules. Available in the following modules: Page Editor (index), Site News (news), Publisher (publ), File Catalog (load), Site Catalog (dir), Blog (blog), Online Games (stuff), Ad Board (board).
Za pomocą tej funkcji można określić niestandardowe adresy URL dla swoich postów, kategorii modułów. Dostępny w następujących modułów: edytor stron (index), Wiadomości (news), Publisher (pub), Katalog plików (load), Katalog Stron (dir), Blog (blog), gry online (stuff), Ogłoszenia (board).

Note: in the Photo Albums (photo) module this feature is available only when editing a photo.
Uwaga: w module Albumy zdjęć (photo) ta opcja jest dostępna tylko podczas edycji zdjęć.

WEBSITE INDEXING
STRONA INTERNETOWA INDEXING

Save
Zapisz

Dodane (15-04-2016, 19:32)
---------------------------------------------
bigblog, czy mógłbyś pisać po polsku na naszym forum? Choćby przez tłumacza?

Forum uCoz » Pozostałe » Sugestie dot. udoskonalania uCoz » Błędy w tlumaczeniu
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • »
Wyszukiwanie: